اخبار

1397/11/15
مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 97/11/30 تمدید گردید.


 

1397/10/08
به زودی...


برنامه کنفرانس به زودی معرفی خواهند شد.

1397/10/08
سخنرانان کلیدی به شرح زیر می باشد


سخنران 1
سخنران 1
سخنران 1
سخنران 1صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر