کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

اعضای کمیته علمی: (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر علیرضا افشاریفر - عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
دکتر یوسف ادیب - عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
دکتر حمید ایزدی - عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
دکتر عباس بازرگان - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس دائمی کنفرانس
دکتر جعفر ترک زاده - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر جعفر توفیقی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جعفر جهانی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر بهرام جوکار - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز: دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد حاتمی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس: دانشگاه علمی و کاربردی
دکتر مسعود حسین چاری - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر حسین خنیفر - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: دانشگاه فرهنگیان
دکتر فریبا خوشبخت - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر محمدجواد دهقانی - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز ISC
دکتر قاسم سلیمی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر رضایی شریف آبادی -  عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
دکتر مریم شفیعی سروستانی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر بابک شمشیری - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر احمد  شیخی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر ناصر شیربگی - عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
دکتر ابراهیم  صالحی عمران -  عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران: دانشگاه فنی و حرفه‌ای
دکتر مرتضی طاهری - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محبوبه عارفی - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر نعمت اله  عزیزی - عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
دکتر مقصود فراستخواه -  عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر محمدرضا  فلاحتی فومنی - عضو هیئت علمی مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی  ISC
دکتر محمدرضا قانع - عضو هیئت علمی مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی ISC
دکتر علی گزنی - عضو هیئت علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
دکتر مهدی محمدی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر رضا محمّدی - عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور
دکتر رحمت اله  مرزوقی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا- عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر علیرضا مقدم -  عضو هیئت علمی دانشگاه نیو فوندلند کانادا Memorial University of Newfoundland(Canada)
دکتر حمیدرضا  ملکی - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر جعفر مهراد - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر یدالله مهرعلیزاده - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر امین موسوی - عضو هیئت علمی دانشگاه ساسکچوان کاناداUniversity of Saskatchewan(Canada)
دکتر نسرین نورشاهی - عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر محمد رضا نیستانی - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر غلامرضا یادگارزاده -  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی