کمیته اجرایی

صفحه اصلی > کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی :
دکتر بهرام جوکار -  دبیر علمی همایش بین المللی
دکتر قاسم سلیمی -  دبیر اجرایی همایش بین المللی
دکتر محمدرضا صالحی - مدیر اجرایی همایش بین المللی
دکتر محمدحسین ستایش - معاون اداری و مالی و برنامه ریزی و توسعه دانشگاه شیراز
دکتر سید مجتبی واعظی -  معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز
دکتر جواد تشخوریان - مدیر روابط عمومی دانشگاه شیراز
دکتر محمدرضا فلاحتی فومنی - مرکز ISC
آقای مهدی همتی - مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز
آقای آرمان رحیمی - مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز
دکتر محمدرضا قانع - مرکز ISC
دکتر فرشاد خونجوش - دانشگاه شیراز
دکتر محمد همتی نفر -  دانشگاه شیراز
آقای مهدی محمدی -  مدیر حراست دانشگاه شیراز
دکتر امین ایزدپناه - دانشگاه شیراز
دکتر جواد نعمتی - دانشگاه شیراز
دکتر محبوبه البرزی - دانشگاه شیراز
دکتر  سمیه ساداتی - دانشگاه شیراز
دکتر فلاحی  - دانشگاه فرهنگیان
دکتر بهنام کشاورزی -  پارک علم و فناوری فارس
دکتر ژیلا حیدری -  دانشگاه فرهنگیان
کارشناسان اجرایی :
آقای سیدحسن جعفری - مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز
آقای میثم رضایی - مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز
خانم سودابه ابوالوردی - مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز
خانم بتول خاکی - مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز
آقای احمدرضا صمدی - مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز