حامیان کنفرانس

صفحه اصلی > حامیان کنفرانس

از سازمان ها، صنایع و شرکت های فعال، برای مشارکت در حمایت مالی کنفرانس، دعوت می شود.
لطفا برای اطلاع از خدمات و امکاناتی که توسط برگزارکنندگان کنفرانس به حامیان مالی ارائه خواهد شد، با ما تماس بگیرید:

تلفن :    09378521664
دورنگار : 36282795