فراخوان ثبت مقاله

صفحه اصلی > فراخوان ثبت مقاله

سازمان کنفرانس از شما دعوت می کند چکیده مقالات خود را در زمینه محورهای اعلام شده، تا تاریخ 20 دی ماه 1397 از طریق این وب سایت، برای کنفراس ارسال فرمایید.

امکان ثبت چکیده مقاله، در روزهای آینده فعال خواهد شد.