شرکت در کنفرانس

صفحه اصلی > شرکت در کنفرانس

شرکت در کنفرانس و استفاده از جلسات سخنرانی، برای علاقه مندان آزاد است.

در موارد ذیل، ثبت نام در کنفرانس، ضرورت دارد:
1- متخصصان و دانشگاهیان محترم (اعضاء محترم هیئت علمی، دانشجویان عزیز و کارکنان گرامی دانشگاه ها) به منظور استفاده از خدمات اقامتی دانشگاه در طول کنفرانس.
2- نویسندگان مقاله برای ثبت مقاله و انتشار مقالات منتخب توسط کنفرانس

امکان ثبت نام، در روزهای آینده فعال خواهد شد.