تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

شیراز – ابتدای بلوار جمهوری اسلامی – ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز – طبقه چهارم – دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز

تلفن همراه: 09378521664
دورنگار و تلفن : 07136282795 
کد پستی : 84471- 71946